Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Kontrola infekcií

 

Čistenie a výber výrobkov môžu hrať najdôležitejšiu úlohu pri kontrole infekcií a prevencii pred epidémiami.

Infekcie získané v nemocnici

Každý rok sa u miliónov ľudí v nemocniciach na celom svete prejavia infekcie získané v nemocnici (Hospital Acquired Infections - HAI). V mnohých prípadoch sú účinky mierne, ale u niektorých môže HAI viesť k trvalej invalidite alebo smrti.  Po mnohých rokoch, keď sa už problém zdal neriešiteľný, sa objavili sľubné náznaky, že niektoré z opatrení, ktoré prijali zdravotnícke zariadenia, začínajú fungovať, pretože výskyt infekcií v USA a UK klesá.  Nie je to ale situácia, kedy by niekto mohol povedať, že je bitka vyhratá - pretože faktom ostáva, že organizmy, ktoré spôsobujú HAI, sú realitou života.

Prírodné organizmy

HAI je zložený výraz, ktorý pokrýva široký rozsah podmienok vrátane menej známych hubových infekcií, ako aj dobre známych infekcií ako MRSA a zlatý stafylokok (Staphylococcus Aureus).  To, čo majú spoločné, je to, že sa všetky prirodzene vyskytujú v organizmoch, ktoré sú všade okolo nás - v našich domovoch, školách a na pracoviskách - a dokonca aj v našich vlastných telách.

Abnormálne podmienky

Za normálnych podmienok sú tieto organizmy zriedkakedy problémom.  Problémom sa stávajú v prostrediach, kde prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa stali zraniteľnými v dôsledku choroby, operácie, užívania liekov alebo jednoducho veku - inými slovami, v zdravotníckom zariadení. Zdravotnícke zariadenia sú už svojou podstatou živnou pôdou pre HAI, pretože poskytujú ideálne podmienky pre ich rast a mutáciu. Tiež im poskytujú ďalšie „palivo“ vo forme odolnosti voči liekom, ktorá môže zmeniť obyčajnú infekciu na „mäsožravého superchrobáka" z novinových titulkov novín. Tieto „superchrobáky“ sú charakteristické svojou odolnosťou voči antibiotikám a schopnosťou rýchlo mutovať, takže poskytovaná štandardná liečba sa stáva neúčinnou.

Kontrola infekcií

Väčšina zdravotníckych autorít teraz ponúka jasne definované programy v boji proti HAI, kde patrí všetko od základného dizajnu nemocnice až po každodenné postupy. Výber podlahového riešenia a zodpovedajúcich čistiacich režimov je ústredným prvkom týchto programov. 

Výber podlahového riešenia

Trendy v nemocniciach dnes upustili od prísne utilitárneho, obzvlášť v prípade detských nemocničných izieb, smerom k pokusom vytvoriť príjemné prostredie, ktoré napomáha liečeniu. Avšak výber podlahového materiálu ešte stále ovplyvňujú niektoré základné funkčné požiadavky:

  • Opotrebovanie pri intenzívnom používaní

V nemocniciach sú podlahové materiály vystavované ustavičným nárazom - musia udržať váhu rôznych zariadení, vozíkov, invalidných vozíkov - a neustálemu čisteniu.

  • Škrabance, chemická odolnosť a odolnosť voči škvrnám

Škrabance a praskliny sú živnou pôdou pre baktérie. Nemocnice požadujú podlahové materiály, ktoré odolajú chemikáliám a iným látkam,  udržia si integritu povrchu a svoj vzhľad.

  • Ľahké čistenie a údržba

Kontinuálny čistiaci režim si vyžaduje povrchy, ktoré nie sú iba pevné, ale tiež sa ľahko čistia, aby sa šetril čas vynaložený na čistenie, aby sa nenarušil ich povrch. Rovnako je  potrebné, aby zdroje boli stále na čo najnižšej úrovni. Poškodené časti sa musia dať ľahlo a rýchlo vymeniť, s čo najmenším porušením.

Antibakteriálne prostriedky

Antibakteriálne a antifungicídne prímesi majú preukázaný a nepochybný prínos, ak sú súčasťou zloženia podlahového materiálu, aby sa tak predchádzalo narušeniu výrobku.  Bakteriálne a fungicídne infekcie môžu viesť k rôznym problémom s podlahami vrátane straty farby, zápachu, lepivosti a krehkosti - čo môže poškodiť celistvosť povrchu.  Pridanie fungicídov a antibakteriálnych prostriedkov do polyméru môže pomôcť udržať jeho vlastnosti a zabezpečiť dlhšiu životnosť.

Zóny

Akokoľvek dobrý je výrobok, podlahy a steny stále môžu byť zásobárňou infekcií. Avšak riziko infekcie je vyššie v niektorých zónach viac ako v iných, pretože nemocnice klasifikujú jednotlivé zóny podľa ich používania a úrovne rizika. Tak ako sa dá predpokladať, administratívne priestory sa považujú za nízkorizikové a úroveň rizika začína stúpať v priestoroch, ako sú oddelenia popálenín, novorodenecké oddelenia a operačné sály, kde sú pacienti najzraniteľnejší.

Čistenie, programy a uchovávanie záznamov

Zonácia je dôležitým nástrojom riadenia, ktorý zlepšuje efektívnosť a znižuje hladiny infekcií tým, že umožňuje, aby sa koncentrovali zdroje, kde sú najviac potrebné. Tiež umožňuje navrhnúť program čistenia, ktorý minimalizuje riziko krížovej kontaminácie. Jednotlivé zóny si vyžadujú jednotlivé typy čistenia (suché/mokré čistenie, použitie detergentu a/alebo dezinfekčného prostriedku) a rôzne programy v závislosti od kategórie rizika infekcie, náročnosti použitia a použitých materiálov. Niektoré priestory budú potrebovať čistenie niekoľkokrát denne, iné iba raz denne. Dôkladnejšie čistenie bude potrebné v dlhších intervaloch.

Všetky tieto informácie by mali byť súčasťou písomných harmonogramov. Tieto by sa mali pripraviť a je potrebné ich aj nepretržite monitorovať, aby sa zabezpečilo ich dodržiavanie.

Nové riešenia

Kontrola infekcií je multidisciplinárny problém,  ktorý sa dá riešiť iba spoluprácou všetkých zainteresovaných. Priemysel zameraný na výrobu podlahových materiálov úzko spolupracuje s výskumníkmi, zdravotníckymi odborníkmi, architektmi a manažérmi zariadení na vypracovaní nových riešení, ktoré udržia naše zdravotníckej zariadenia bezpečné.