Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Nákladová analýza životného cyklu

Sme lídri v úpravách povrchu, ako aj v hľadaní materiálov a štruktúr, ktoré poskytujú najlepšie vlastnosti v oblasti údržby a teda najlepšie náklady počas životného cyklu.

V roku 1975 vynašiel Tarkett povrchovú úpravu PUR, ktorá je míľnikom v oblasti podlahového priemyslu. Našu inováciu odvtedy prevzalo mnoho ďalších.

 

Náklady počas životného cyklu

Reálne náklady podlahového materiálu musia obsahovať nákup, položenie, čistenie a údržbu počas celého životného cyklu výrobku. Softvér na výpočet nákladov počas životného cyklu (Life Cycle Cost Software - LCC) je program vyvinutý spoločnosťou Tarkett spájajúci všetky tieto parametre a posudzujúci skutočné náklady na podlahový materiál počas celého jeho životného cyklu.

 

Koncept "8/92

LCC program ukázal, že počas 20-ročného obdobia čistenie a údržba predstavuje v priemere 92 % celkových nákladov na podlahový materiál. Nákup a položenie tvoria iba 8 %.

Dobrý dôvod kúpiť Tarkett.

 

Až 30 % úspor

Keď si zvolíte pokrytie podlahy od spoločnosti Tarkett, ktoré je vytvorené z vysokokvalitných surovín a vynikajúcej PUR výstuže, program LCC ukázal, že náklady na údržbu a čistenie možno znížiť až o 30 %.

Ďalší dobrý dôvod kúpiť Tarkett.

 

 R.O.I. - Return on Investment - Návratnosť investície
Johnsonite, spoločnosť Tarkett-u, propaguje koncept vytvorenia vysokovýkonných prostredí, ktoré poskytuje riešenia prostredníctvom motivácie zamestnancov, bezpečnosti a efektívnosti.

 

Úspora prostredníctvom šikovných riešení
Tarkett vyvinul mnoho šikovných riešení, ktoré mali šetriť náklady nielen počas životnosti produktu, ale tiež počas pokladania. Napríklad, voľné pokladanie je riešenie, ktoré uľahčuje položenie podlahy, renováciu a odstránenie podlahového materiálu.

 

Podlahový materiál s vysokou trvanlivosťou
Extrémna trvanlivosť výrobkov, ktoré sú vyrobené výlučne z vysokokvalitných materiálov, presahuje všetky normy a štandardy a zaručuje hodnotu investície.

 

Všetky naše aktivity sú založené na perspektíve životného cyklu, pre udržateľné prostredie. A chceme v tejto ceste pokračovať - vidíme to ako nevyhnutnosť a zodpovednosť.

Základom pre všetku environmentálnu prácu je perspektíva životnosti. Vždy sa snažíme minimalizovať environmentálne dopady našich výrobkov počas celej ich životnosti. Do úvahy sa musí vziať niekoľko aspektov: suroviny, výrobok, štruktúra a výroba, preprava, položenie podlahy, čistenie a údržba a v konečnom dôsledku recyklovanie a spracovanie odpadu. Všetky naše snahy v oblasti vývoja a zlepšovacie opatrenia sú založené na týchto aspektoch.

Tarkett sa angažuje pre komplexný LCA program podľa ISO noriem, ktorého cieľom je:
Používať ekologický dizajn pre snahu smerom k plne environmentálne priaznivým produktom Neustále informovať zákazníkov o environmentálnych dopadoch výrobkov Tarkett a procesoch prostredníctvom pravidelne aktualizovaného dokumentu (EPD), demonštrujúc našu angažovanosť pre nepretržité a podstatné zlepšovanie. Umožniť ľuďom, ktorí sú zainteresovaní v udržateľnom prístupe k budovaniu (ako napríklad LEED GBC v USA, HQE vo Francúzsku alebo BRE v UK), vybrať si patričné výrobky.

 

Hlavné kritériá, ktoré LCA zohľadňuje, sú:

  • Klimatická zmena spôsobená CO2 a inými skleníkovými plynmi
  • Okyslenie atmosféry
  • Emisie do ovzdušia a vody
  • Spotreba energie/zdrojov
  • Kvalita vzduchu v interiéroch - VOCs
  • Odpad - opätovné využitie, recyklovanie a likvidácia.