Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Trvalá udržateľnosť – vyberte si vlastnú vyváženú alternatívu

 Spoločnosť Tarkett je lídrom v oblasti výroby šetrnej k životnému prostrediu a vývoja trvalo udržateľných výrobkov
Náš prístup je vyslovene o poskytovaní jednoduchých a zrozumiteľných informácií zákazníkom, aby sa mohli sami správne rozhodnúť pri výbere podlahy pri súčasnom zachovaní rovnováhy medzi potrebami projektu a rozpočtovými možnosťami pri súčasnej potrebe trvalo udržateľných riešení.
Trvalá udržateľnosť je niečo, čo každodenne uplatňujeme v praxi v spôsobe, akým navrhujeme a vyrábame naše výrobky. Sústredíme sa na štyri kľúčové oblasti, v ktorých si zákazníci môžu vybrať vyváženú alternatívu:

Používanie lepších materiálov – prírodných a z obnoviteľných zdrojov všade, kde to je možné
Spoločnosť Tarkett vám poskytne podrobné informácie o svojich podlahách a ich zložení, aby vám pomohla vybrať ekologickejšie výrobky.
Aby sme vám uľahčili výber vyváženej alternatívy, každý výrobok spoločnosti Tarkett má odteraz značku, na ktorej sú uvedené tieto informácie:

 • podiel surovín, ktoré sú prírodné a z obnoviteľných zdrojov,
 • aký podiel recyklovaného materiálu výrobok obsahuje,
 • či je výrobok recyklovateľný,
 • úroveň emisií POL (celkové POL v μg/m3 po 28 dňoch).

Výber podlahy vyrobenej z menšieho množstva zdrojov
Každý výrobok spoločnosti Tarkett je vyrobený podľa najprísnejších ekologických noriem v zariadeniach s certifikáciou podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sú pravidelne auditované z hľadiska posúdenia environmentálnych rizík. Starostlivo sledujeme naše kľúčové ukazovatele spotreby vody a energií, miery recyklácie a množstva odpadu, ktoré vytvoríme, s cieľom neustále zlepšovať využívanie zdrojov.

Garancia bezpečnejších, zdravších výrobkov, ktoré prispievajú k blahobytu v priestoroch prispôsobených pre ľudí
Keď sa rozhodnete pre výrobok spoločnosti Tarkett, podieľate sa na našom cieli, ktorým je zvyšovanie kvality života, a to najmä zvyšovaním kvality vzduchu v budovách a domoch. Výrobky spoločnosti Tarkett:

 • prispievajú k vytváraniu najlepšej kvality vzduchu na trhu podlahových krytín prostredníctvom emisií POL, ktoré sú desaťkrát nižšie než predpisujú platné európske normy,
 • znižujú mieru spotreby chemických čistiacich prípravkov a vody a energií vďaka povrchovej úprave, ako je iQ a TopClean XP.

Opätovné použitie a recyklácia materiálov
Môžete sa tiež aktívne podieľať na recyklácii tým, že sa zapojíte do programu Tarkett ReUse – najväčšieho programu recyklácie podlahových krytín v odvetví. Od roku 1966 spoločnosť Tarkett zbiera odpad po montáži v rôznych krajinách na recykláciu a používa ho v nových podlahových krytinách, a tiež recykluje podlahy na konci ich životnosti a získaný materiál potom používa vo výrobkoch od dopravných značiek až po potrubia. Spoločnosť Tarkett každoročne recykluje viac ako 77 000 ton.

 Značka Tarkett’s Balanced Choice

TVOCAT28DAYS_100_EN.jpg

Značka Tarkett’s Balanced Choice poskytuje jednoduché a prehľadné informácie pre našich zákazníkov o materiály použitom v našich výrobkoch, a akým spôsobom prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju. Táto značka je významnou inováciou v odvetví podláh a bude sa nachádzať vo všetkých informáciách o výrobkoch spoločnosti Tarkett.

Pre každý výrobok, značka uvádza percentuálnu hodnotu, ktorá informuje o:

 • podiele surovín, ktoré sú prírodné a z obnoviteľných zdrojov,
 • tom, aký podiel recyklovaného materiálu výrobok obsahuje (najmä
 • z odpadu pri výrobe a kladení),
 • tom, či je výrobok recyklovateľný,
 • úrovni emisií POL (celkové POL v μg/m3 po 28 dňoch).
 

Lepšia kvalita vzduchu v interiéri – záväzok spoločnosti Tarkett v oblasti emisií POL*

V súčasnej dobe všetky podlahy vyrobené spoločnosťou Tarkett vypúšťajú menej než 100 μg/m3 (celkové POL po 28 dňoch) emisií POL, čím prispievajú k lepšej kvalite vzduchu v interiéri. Na základe toho je spoločnosť Tarkett meradlom v oblasti znižovania emisií POL v podlahách, ktoré sú desaťkrát nižšie než predpisujú platné európske normy. Tarkett zájde ešte ďalej so svojimi ambíciami z hľadiska znižovania POL s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu vzduchu v budovách a domoch. Okrem toho, spoločnosť Tarkett predstavila Tarkospray, jedinečné lepidlo na vodnom základe, ktoré zlepšuje podmienky pre montérov pri kladení podláh a zároveň výrazne znižuje emisie počas montáže. Tarkett vyvíja ďalšie ekologické inovácie, ktoré prinesú jej zákazníkom najlepšiu kvalitu vzduchu v interiéri.

*POL: prchavé organické látky