Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Starostlivosť o starších

Ilustrácia Tarkett – podlahy pre seniorov

V prípade osôb vo vyššom veku môžu bezpečné a pohodlné podlahy pre seniorov predĺžiť ich aktívny a samostatný život a poskytovať potrebnú bezpečnosť ľahko zraniteľným osobám. V tomto prostredí musí podlahové riešenie pre domov dôchodcov znamenať pozitívny prínos pre osoby, ktoré poskytujú starostlivosť, ako aj pre tých, ktorí túto starostlivosť potrebujú, a zároveň prispievať k znižovaniu nákladov na údržbu a dopadov na životné prostredie.