Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Tarkett zavádza v Európe nový technologický process výroby, ktorý znamená produkciu komerčných i rezidenčných vinylových podláh úplne bez ftalátov.

Súčasťou nášho prínosu k lepšej udržateľnosti a eko-inováciám, Tarkett ohlásil používanie zmäkčovadiel bez ftalátov v našich vinylových podlahách vyrábaných v Európe od roku 2014. Tieto nové výrobky bez ftalátov* boli navrhnuté aby zlepšili interiérové prostredie a kvalitu vzduchu. Zmäkčovadlá bez ftalátov vybrané Tarkett-om sú schválené pre nádoby na jedlo a môžu byť použité pre detské hračky, ktoré deti môžu vkladať do úst.

“Zavedenie tejto novej generácie pružných podlahových produktov znamená nový míľnik na ceste Tarkett-u k udržateľnému životnému prostrediu” vysvetľuje Anne-Christine Ayed, výkonná viceprezidentka pre výskum, inovácie a životné prostredie pre Tarkett Group.

V posledných rokoch, Tarektt proaktívne začal zavádzať nové bezftalátové technológie vo výrobných závodoch v Severnej Amerike a Švédsku. Tarkett Group bude postupne zavádzať túto technológiu v roku 2014 v ostatných výrobných závodoch v Európe a v ostatných krajinách sveta v nasledujúcich rokoch. V roku 2009, Tarkett uviedol na trh prvú vinylovú podlahu bez obsahu ftalátov (iQ Natural) vyrábanú z obnoviteľných plastifikátorov.

Tarkett taktiež zaviedol najvyššie priemyselné štandardy vďaka ekodizajnu vo všetkých produktoch, aby mali nízke alebo extrémne nízke VOC emisie, ktoré prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia.

“Táto eko-inovácia ukazuje, že Tarkett pokračuje vo svojej vodcovskej pozícii v podlahárskom priemysle, nastavením vysokých trhových štandardov ako odpoveď na zvyšujúci sa dopyt po produktoch, ktoré v sebe kombinujú zdravie, ohľad na životné prostredie, technické vlastnosti a estetiku,” vysvetľuje Remco Teulings, Prezident EMEA divízie Tarkett Group.

Úspešné zavedenie ambiciózneho bezftalátového programu je výsledok úžasnej tímovej práce oddelení výskumu a vývoja, dizajnu, priemyslu, nákupu a marketing ako i mnohých výrobných závodov.

Tarkett investoval v Európe viac ako 5 miliónov Eur do redizajnu a vývoja početných produktových radov (napr. 70 v Európe v roku 2013/2014) v 5  výrobných závodoch na vinyl.

*nezohľadňuje recyklovaný podiel

Doplňujúce informácie

  1. Americká asociácia pre astmu a alergie (AAFA) ocenila prínos spoločnosti Tarkett k zdravšiemu vnútornému prostrediu certifikátom „asthma & allergy fiendly“ za niektoré kolekcie vinylových podlahovín, ktoré taktiež používajú plastifikátory bez ftalátov (napr. FiberFloor a iQ Natural).
  2. Tarkett už spustil v Európe produkciu vinylových podláh v roku 2011 vo výrobnom podniku vo Švédsku, kým ostatné štyri závody (Francúzsko, Luxembursko, Nemecko a Veľká Británia) začnú s výrobou rezidenčných vinylových podláh bez ftalátov v januári 2014 a v polovici roku 2014 s výrobou komerčných podlahových krytín. V Severnej Amerike začal proces zavádzania v roku 2010. Niektoré produkty však naďalej môžu obsahovať obmedzené množstvo ftalátov, ktoré pochádzajú z postprodukčnej recyklácie.

(* okrem jednej kolekcie, ktorá predstavuje približne 2% Európskej produkcie)

  1. Tarkett sa stal priemyselným vzorom redukcie emisií Prchavých Organických Zlúčenín (VOC) – od 10 do 100-krát nižšie emisie ako sú najprísnejšie medzinárodné normy – čím prispieva k lepšej kvalite ovzdušia. Všetky Tarkett vinylové a linoleové produkty vyrábané v Európe majú celkové VOC emisie pod 10-100 µg/m3 (po 28 dňoch).
  2. Od roku 2011 aplikoval Tarkett „Cradle to Cradle“ princípy v spolupráci s Nemeckou agentúrou pre ochranu životného prostredia (EPEA), ktorá podporuje Tarkett Group v eko-dizajne produktov a stáva sa spoločnosťou „uzavretého kruhu“. Cieľom je výber materiálov, ktoré sú „dobré“ pre ľudí a životné prostredie, a ktoré môžu byť recyklované a znovu využité ako technická alebo biologická surovina na konci užívania produktu. Zavedením „Cradle to Cradle“ dosahuje Tarkett v každom kroku výrobného procesu opätovné využívanie materiálov bez dosahu na kvalitu výrobku alebo hodnotu pre zákazníka, to prispieva k znižovaniu potreby surovín a zdrojov a výrobného odpadu, čím sa zlepšuje kvalita života.