Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Professional 14mm

Picture of Professional 14mm

Tarkett Professional 14 mm je podlaha pre profesionálnu inštaláciu. Je to silné, s 3,6 mm nášľapná vrstva. Povrch je samozrejme utesnená Tarkett Proteco.
Ponuka sa skladá z dub / jaseň / breza / buk / merbau v lakovanej verzii. Odporúčame originálne príslušenstvo Tarkett.

Dizajn

TARKETT’S BALANCED CHOICE Rady drevených podláh sú súčasťou výberu trvalo udržateľných riešení spoločnosti Tarkett. Ide o integrovaný systém, ktorý vám umožňuje vyvážiť všetky protikladné potreby a zároveň vybrať alternatívy, ktoré sú skutočne trvalo udržateľné a esteticky ladia dohromady.

Lepšie suroviny Naša ponuka drevených podláh sa vyrába z 99 % prírodných, obnoviteľných surovín z kontrolovaných zdrojov, ktoré spĺňajú naše štandardy trvalo udržateľného lesného hospodárstva a sú certifikované inštitúciou PEFC alebo FSC. 75 % materiálu tvorí mäkké drevo (borovica/smrek) z lesov v blízkosti továrne. => Vyhlásenie o obsahu je dostupné na požiadanie (FSC SW-COC-000186).

Správa zdrojov Rady Salsa, Bravo, Rumba a Professional sa vyrábajú vo švédskom meste Hanaskog. Továreň používa systém environmentálneho riadenia (ISO 14001). – 54% všetkých spotrebovaných energií sa vyrába recykláciou pilín ako biopalivo. – Biopalivo sa používa aj ako zdroj energie v našom ďalšom závode vo Švédsku a predáva sa externe. => Všetky závody spoločnosti Tarkett sú externe auditované z hľadiska posúdenia environmentálnych rizík.

Priestory prispôsobené pre ľudí Naša ponuka drevených podláh prináša drahocenné výhody z hľadiska zdravia, hygieny a blahobytu: – Povrchová úprava Proteco je najodolnejšia na trhu a prináša výhody, ako je jednoduché umývanie, každodenná starostlivosť bez použitia chemikálií a dlhšia životnosť. – Veľmi nízke emisie POL – 20 μg/m3 po 28 dňoch – viac než 50-krát pod limitmi európskej normy (1 000 µg/m3) – prispievajú k dobrej kvalite vzduchu v interiéri. – Emisie formaldehydu desaťkrát nižšie než určuje norma E1. – Rýchla a jednoduchá montáž výrobku bez použitia lepidla (praktický zacvakávací systém). – Pocit tepla a pohodlia pri chôdzi vďaka dobrej tepelnej odolnosti (0,10 až 0,13 m2K/W na viacvrstvovej drevenej podlahe s hrúbkou 12 až 14 mm). – Drevené podlahy spoločnosti Tarkett sa môžu prebrúsiť až 4 až 5-krát, čím sa predlžuje životnosť podlahovej krytiny a dosahujú priaznivé náklady počas celého životného cyklu. => Správy o testoch sú dostupné na požiadanie.

Opätovné použitie a recyklácia Certifikát podľa normy ISO 14001 č. 2000-SKM-AE-290 Certifikát podľa normy ISO 9001 č. 2000-SKM-AQ-1056 Použitá podlahová krytina sa môže odstrániť a opäť použiť, alebo využiť ako zdroj energie. Certifikát podľa normy ISO 14001 č. 2000-SKM-AE-290 Certifikát podľa normy ISO 9001 č. 2000-SKM-AQ-1056