Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

iQ Natural

Picture of iQ Natural

iQ Natural, nová podstata vinylových podláh
Ešte nikdy nebol tak vysoký dopyt po stavebných technikách a materiáloch, ktoré by boli ekologické a pochádzali z udržateľných zdrojov. Ľudia si chcú byť istí, že miesta, kde žijú a pracujú, sú zdravé, a že bolo urobené všetko pre to, aby bol dom lepší a odrážal potreby súčasnosti i budúcnosti. iQ Natural ... Pozri viac
iQ Natural, nová podstata vinylových podláh
Ešte nikdy nebol tak vysoký dopyt po stavebných technikách a materiáloch, ktoré by boli ekologické a pochádzali z udržateľných zdrojov. Ľudia si chcú byť istí, že miesta, kde žijú a pracujú, sú zdravé, a že bolo urobené všetko pre to, aby bol dom lepší a odrážal potreby súčasnosti i budúcnosti. iQ Natural je inovačná reakcia spoločnosti Tarkett na tieto nové nároky - jedná sa o vinylovú podlahu, ktorá spĺňa najvyššie normy udržiteeľných riešení.
Okrem toho má iQ Natural všetky výhody série iQ a ich technické vlastnosti sú tak dobré ako jej ekologické charekteristiky. iQ Natural je nová podstata vinylových podláh.
Spoločnosť Tarkett bola vždy na špici inovačných snáh v podlahovom priemysle. Vďaka podlahe iQ Natural ponúkame našim zákazníkom podlahové riešenia, ktoré sú ešte ekologickejšie a technicky dokonalejšie ako kedy predtým. iQ Natural je prirodzená voľba pre ľubovolné komerčné aplikácie, ktorá je predovšetkým vhodná pre priestory s hustou a náročnou prevádzkou ak sú nemocnice, školy, kancelárie a obchody Zbaliť

 • 75% prírodných a obnoviteľných surovín
 • Nové zmäkčovadlo založené na obnoviteľných zdrojoch
 • 100% recyklovateľnosť
 • Emisie prchavých organických látok 40krát nižšie ako požadujú európske normy
 • menej vody, energie a čistiacich prípravkov; 30% zníženie nákladov na čistenie a údržbu
 • Najnižšie náklady počas životného cyklu výrobku na trhu
 • iQ - jedinečná konzervácia povrchu
 • iQ PUR: už nikdy leštidlo ani vosk

Dizajn

 • medium grey
 • black grey
 • light blue grey
 • blue grey
 • light green grey
 • green grey
 • dark green grey
 • light yellow grey
 • yellow grey
 • medium yellow grey
 • dark yellow grey
 • white grey
 • light grey
 • grey
 • dark grey
 • black
 • light beige
 • beige
 • grey beige
 • brown
 • light grey beige
 • medium beige
 • yellow beige
 • orange beige
 • terracotta
 • red
 • orange
 • yellow
 • green beige
 • yellow green
 • light green
 • green
 • light blue
 • blue
 • dark blue
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Farebná stálosť (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 7
Reakcia na požiar Bfl-s1
Elektrická reakcia - telové napätie (EN 1815) - kV < 2
Tepelný odpor (EN 12667) - m² K/W Approx. 0.01
tepelná vodivosť Approx. 0.01
Test čistých priestorov A
Odolnost proti mikróbom a baktériam (EN ISO 846) Does not favour growth
Pružnosť (EN 435 Metóda A) - mm Confirm
TECHNICKÉ PARAMETRE
Celková hrúbka (EN 428) 2 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy (EN 429) 2 mm
Celková hmotnosť (EN 430) 2.80
Jednotka KG/M²
Odolnosť voči bodovému zaťaženiu (EN 433) - mm ≤ 0.10 (Average measured value: 0.02 mm)
VŠEOBECNÝ POPIS
Popis (EN 649) ISO 10581: Homogeneous single layered vinyl flooring with renewable plastizicer. Type I.
CERTIFIKÁCIA A KLASIFIKÁCIA
Trieda - komerčná (EN 685) - Trieda 34
Trieda - priemyslová (EN 685) - Trieda 43
Adresa výrobného závodu Tarkett AB S-372 81 Ronneby Sweden

Vyvážený výber spoločnosti Tarkett Rada iQ je súčasťou voľby firmy Tarkett pre dlhodobo udržateľné riešenia. Je to integrovaný systém, ktorý Vám dovolí dobre vyvážiť všetky navzájom súperiace potreby (životné prostredie, výkon, rozpoečet), a pritom si môžete vyberať výrobky, ktoré sú dlhodobo udržateľné a esteticky k sebe idú veľmi dobre.

Výber lepších surovín iQ vinylové podlahy firmy Tarkett obsahujú až 75% obnoviteľných surovín ako obnoviteľný plastifikátor a prírodných surovín, ako je soľ a minerálne plnivá. V maximálnej možnej miere využívame miestnych dodávateľov, aby sme znížili negatívne dopady dopravy na životné prostredie

Riadenie zdrojov Rada podláh iQ firmy Tarkett sa vyrába v Ronneby, Švédsko. Táto továreň uplatňuje ekologický systém riadenia (podľa ISO 14001) a od roku 2003 priebežne znižue svoje dopady na životné prostredie: o 54% znížila celkové množstvo továrňou produkovaného odpadu o 60% znížila emisie VOC. Spotrebu vody továreň riadi prostredníctvom uzavreného okruhu jeho obehu a 53% spotrebovanej energie pochádza z obnoviteľných zdrojov (voda a veterná elektrina, biopalivá). Tak ako u všetkých ostatných výrobných závodoch firmy Tarkett je I závod v Ronneby každé dva roky hodnotený z hľadiska životného prostredia externým auditorom. Od roku 2009 neboli vo výrobnom závode v Ronneby zistené žiadne riziká.

Priestory priaznivé pre ľudí iQ vinylové podlahy firmy Tarkett poskytujú cenné zdravotné, hygienické a sociálne prínosy: vďaka unikátnej možnosti obnovy povrchu nevyžadujú po celú dobu svojej životnosti žiadne leštidlá alebo vosk. Táto skutočnosť znižuje fyzickú náročnosť čistenia a minimalizuje spotrebu vody, saponátov a energie potrebných pre čistenie a údržbu. Nízkonákladové čistenie a údržba zisťuje úspory via ako 30% nákladov a tým ponúka na trhu najlepšiu úroveň nákladov na podlahy v priebehu jej životnosti a merateľného zvýšenia návratnosti investície. veľmi nízke emisie VOC prispievajú k dobrej kvalite ovzdušia v interiéroch budov: u kolekcie iQ Natural predstavujú emisie VOC < 5mikrogramov/m3 za 28 dní – 200 krát menej, ako stanovuje Eúropska norma (1000 mikrogramov/m3).

Opätovné využitie a recyklácia Spoločnosť Tarkett bola jedným z prvých výrobcov podlahovín, ktorá začal recyklovať výrobný odpad a v tejto oblasti zostáva lídrom. V roku 2008 bolo v Európe zozberaných 411 ton podlahového materiálu, ktorý bol recyklovaný vo výrobnom závode v Ronneby. Použitie výrobného recyklovaného materiálu bolo od roku 2003 zvýšené o 26 %. \