Vyberte si krajinuVyberte si krajinu
Slovensko - Pre profesionálov

Primo Safe T

Picture of Primo Safe T

Najlepší v Kategórii Funkčných Vlastností
Rad produktov Premium poskytuje plánovať váš celý projekt v rámci jednej kolekcie, kombinuje všetky požadované funkčnosti - Akustické, SD a Safe. T - spoločne v zladených farbách.

 • Primo Safe.T
 • R10
 • Dostupné v 18 základných zladených farbách
 • Viacfarebná zvarovacia šnúra
 • Najlepšie v kategórii funkčných vlastnsotí
 • Nízkonákladová a jednoduchá údržba
 • Vyrábané technológiou bez ftalátov
 • VOC emisie 100 násobne nižšie ako najprísnejšie Európske normy
 • 100 % recyklovateľné, približne 26% recyklovaného obsahu
 • Dostupné v roliach i štvorcoch

Dizajn

 • medium pure grey
 • light pure grey
 • medium dark pure grey
 • light warm grey
 • medium cool grey
 • dark cool grey
 • light cool beige
 • medium cool beige
 • dark cool beige
 • medium grey
 • dark warm beige
 • light green
 • medium green
 • light blue
 • medium blue
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Farebná stálosť (EN ISO 105-B02) - Stupeň ≥ 6
Reakcia na požiar Bfl-s1
Reakcia na požiar Na dreve
Elektrická reakcia - telové napätie (EN 1815) - kV < 2 kV
Odolnost proti mikróbom a baktériam (EN ISO 846) Does not favour growth
Pružnosť (EN 435 Metóda A) - mm Pass
TECHNICKÉ PARAMETRE
Celková hrúbka (EN 428) 2 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy (EN 429) 2 mm
Celková hmotnosť (EN 430) 3
Jednotka KG/M²
Odolnosť voči bodovému zaťaženiu (EN 433) - mm Requirement: ≤ 0.10 mm Best measured value: 0.03
CERTIFIKÁCIA A KLASIFIKÁCIA
Trieda - komerčná (EN 685) - Trieda 34
Trieda - priemyslová (EN 685) - Trieda 43
P - Trieda UPEC P3
E - Trieda UPEC E2/3
C - Trieda UPEC C2